Предмет:  Инженерска механика

Фонд на часови: 3+2

Предметен професор:  д-р Маргарита Гиновска

Асистент: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска