Предмет:  Електрооптика

Фонд на часови: 2+2+1

Предметен професор:  д-р Христина Спасевска

Асистент: м-р Ивана Сандева