Запознавање со вградливите елементи на компјутерските системи, вградливи компјутерски системи, различни персонални компјутерски системи и техники за мрежно и далечинско поврзување.