семестар: VI (изборен)

насока: КТИ

професор: д-р Лихнида Стојановска-Георгиевска