Запознавање со концептите на работа на кластер системи, кластер датотечни системи и сл.