Основен курс по општа електроника наменет за сите студиски насоки.

Наставници: проф. д-р Јосиф Ќосев, доц. д-р Томислав Карталов.

Соработници: дипл. инж. Никола Јовановски.

Институт: Електроника.