семестар:VII(изборен)

насока:ИКИ

професор:д-р Аристотел Тентов

асистент:м-р Данијела Јакимовска

Разбирање на концептите и имплементациите на современите процесори. Анализа на современите процесори на Intel, IBM и Sun.