Предметот Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации е изборен предмет од УКИМ листа во 10-ти семестар, наменет за сите студиски програми на магистерски студии на ФЕИТ и на УКИМ во целина, кој го предава проф. д-р Тони Јаневски.

Фондот на часови е: 2+0+0

За повеќе информации за предметот пратете порака на email: tonij@feit.ukim.edu.mk