Запознавање со office алатки. Запознавање со оперативниот систeм Linux. Работа со LaTex и приготвување на официјални документи