Site news

Microsoft Imagine Academy и сертифицирање (важни информации)

Microsoft Imagine Academy и сертифицирање (важни информации)

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани студенти,

На порталот за учење е-Курсеви е формирана нова страна со наслов Microsoft Imagine Academy (MSIA), на која се наоѓаат сите курсеви овозможени од Microsoft академијата што е неодамна активна при факултетот. Можете да ги пристапите на следниот линк:
https://e-kursevi.feit.ukim.edu.mk/course/view.php?id=349
При најавата користете ги вашите факултетски профили (email и лозинка).

На порталот се објавени линкови за сите засебни курсеви што се овозможени од Microsoft академијата. Секој од курсевите е OneNote тетратка што можете да ја пристапите само ако имате креирано студентски профил на Microsoft асоциран со ФЕИТ институцијата. За да го направите тоа, користете го упатството во attachment. Имајте предвид дека одобрувањето и поставувањето на вашиот профил од страна на Microsoft може да потрае и до неколку часа. Пристапот до курсевите е бесплатен за сите студенти што имаат Microsoft студентски профили асоцирани со ФЕИТ доменот.

Дополнително, можете да набавите ваучер и да се пријавите за сертифицирање за Microsoft Technology Associate (MTA), за секоја од MTA областите покриени во Академијата. Дополнителни информации за испитите и областите може да најдете на следниот линк:
https://certiport.pearsonvue.com/Educator-resources/Exam-details/Objective-domains?ot=collapseMTA

Цената на ваучерите е 3200 денари што треба да ги уплатите на жиро сметката на факултетот (https://feit.ukim.edu.mk/zhiro-smetki-na-feit/), со приходна шифра и програма: 723119-41 и цел на дознака: ваучер за MTA сертификација.

Пријавувањето за полагање се прави со испраќање на email до msadmin@feit.ukim.edu.mk и назнака за областа на сертификација. За било кои дополнителни информации во однос на Microsoft академијата и можностите за сертификација обратете се на истата email адреса.