Site news

Информација за пристап до електронските предавања

Информација за пристап до електронските предавања

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0
Почитувани колеги,

Ве известување дека Предавањата ќе продолжат да се одржуваат во виртуелните училници до кои може да пристапите преку 
главната страница на e-kursevi. Наставата ќе се одвива по официјалниот распоред на часови. Пристапот до виртуелните училници е отворен за сите. За влез во соодветното предавања ќе ви биде потребен клуч. Се работи за истиот клуч со кој се најавувате
на соодветниот предмет на е-kursevi. Истиот ќе го добиете уште еднаш од предметниот наставник.