Site news

Информација за пријавување за ваучер за обуки

Информација за пријавување за ваучер за обуки

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани студенти,

Би сакале да ВЕ информираме дека веќе е отворен порталот uslugi.gov.mk за пријавување за ваучер за обуки:
https://uslugi.gov.mk/service-details.nspx?serviceId=5188

Кон барањето за ваучер се приложува доказ за завршено најмалку средно образование, односно скенирано во pdf формат: диплома за завршено средно образование, уверение за положени испити, диплома за завршено високо образование, и сл. како и копија од важечка лична карта или патна исправа на барателот.

Доказите треба да се скенирани.

Пријавувањето за ваучер за обука ќе биде отворено до 1 август 2020.

Повеќе информации околу меркаата и начинот на пријавување на следниот линк:
https://mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/upatstvo_za_mladi_lica_v2.2.pdf

Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) како давател на обуки за дигитални вештини и има одобрено 22 обуки од различни области што ги негува Факултетот.

Листа на обуките и детали за истите:
https://feit.ukim.edu.mk/cdu/kursevi-obuki/

Доколку изберете некоја од обуките понудени од ФЕИТ, по добивањето на ваучер, потребно е да се пријавите и на ФЕИТ преку следниот формулар :
https://feit.ukim.edu.mk/prijava_za_obuka/

По пријавувањето навремено ќе бидете известени за фомрирање на групите и термините за нивно одржување.