Site news

Покана за работилница ФЕИТ - IHP (10 и 11 ноември 2015)

Покана за работилница ФЕИТ - IHP (10 и 11 ноември 2015)

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани колеги,

Со особено задоволство Ве покануваме на заедничката работилница организирана од Институтот за КТИ од ФЕИТ и групата Design for Testability (DFT) од Институтот IHP, Германија.

Работилницата ќе се одржи на 10 и 11 Ноември 2015 година во просториите на ФЕИТ (Сала за конференции) од 09 до 17 h.

Работилницата е дел од заедничката инцијатива за дефинирање нов заеднички научно-истражувачки проект, но ќе опфати претставување на истражувачките групи од двете страни, како и повеќе теми од следните области на истражување:

    Novel computer architectures,
    Dependable (multi)processor systems,
    High performance wireless systems,
    System design

Деталната Агенда на работилницата е во документот во прилог.

Се покануваат сите заинтересирани колеги, студенти и надворешни слушатели да присуствуваат на работилницата.


Со почит,
Институт за КТИ при ФЕИТ