Site news

IEEE predavanje Fujisaki 26.09.2016 vo 12:00 vo sala za sostanoci na FEIT

IEEE predavanje Fujisaki 26.09.2016 vo 12:00 vo sala za sostanoci na FEIT

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани колешки и колеги,

    Со задоволство Ве поканувам на предавањето „Проблеми и перспективи во процесирањето на говорни јазици“ од една од легендите во областа на говорните технологии - проф. д-р Хироја Фуџисаки од Токио, Јапонија. Предавањето ќе се оддржи на 26.09.2016 г. (понеделник) со почеток во 12:00 часот, во салата за состаноци на ФЕИТ. Во него ќе биде презентиран концептот на „говорен јазик“ кој е воведен од проф. Фуџисаки како контраст на терминот „пишан јазик“ за да ги истакне лингвистичките информации кои се присутни во говорот, но не и во напишаниот текст. Од тој аспект областа „Процесирање на природни јазици” е всушност „Процесирање на пишани јазици”, па проф. Фуџисаки дополнително ја дефинира областа „Процесирање на говорни јазици” во која здружено се анализира говорот од аспект на сигнал и од аспект на код. Во предавањето ќе биде претставена логиката зад оваа концептуална промена и ќе биде покажан прогресот, нерешените проблеми и идните перспективи во оваа област.

    Предавањето ќе биде оддржано во рамки на серијата предавања на проф. Фуџисаки во Македонија и Србија поддржани од Меѓународната асоцијација за говорна комуникација (ISCA) во која тој е Истакнат предавач за периодот 2016-2017, како и  здружените оддели ED/IM/SSC (електронски компоненти, инструментација и мерења, полупроводнички кола) и SP/EMB (процесирање на сигнали и инженерство во медицината и биологијата) од македонската секција на IEEE.
    Во рамките на серијата предавања, тој ќе одржи пленарно предавање на ЕТАИ на 22.09.2016, четврток во 13:15, на затворањето на Летната школа за мултимедиски технологии, денес во 14:00 во салата за состаноци, и во вторник од 14:00 часот во просториите на Институтот за електроника.

    Во продолжение и во прилог се апстрактот од предавањето и кусата биографија на предавачот.

Со почит,
Бранислав Геразов
Претседател на здружениот оддел за SP/EMB

IEEE SP/EMB and ED/IM/SSC Lecture


Title: Problems and Prospects of Spoken Language Processing

Lecturer: Hiroya Fujisaki, PhD, http://homepage3.nifty.com/hiroya_fujisaki/

Date: 26.09.2016

Time: 12:00

Location: Conference room FEEIT


Abstract: Instead of the conventional distinction between “Speech” and “Language”, Fujisaki introduced the concepts of “Spoken Language” as contrasted to “Written Language”, pointing out that speech contains certain linguistic information that is not in the written language. He also made clear that what has been traditionally called “Natural Language Processing” is actually “Written Language Processing”, and defined the field of “Spoken Language Processing,” dealing with both the aspects of speech as a signal and its aspects as a code. This talk describes the rationale that led to this conceptual turn, and shows the progresses, unsolved problems and future prospects of the field.


Short bio:

Hiroya Fujisaki is Professor Emeritus at the University of Tokyo, where he was Professor of Electronic Engineering in the School of Engineering, but also Professor of Speech Science in the Research Institute of Logopedics and Phoniatrics (School of Medicine), and Lecturer in the Dept. of Linguistics (School of Letters). He played a key role in activating the speech research community of Japan, and in defining and promoting the field of spoken language processing internationally by founding the International Conference on Spoken Language Processing (ICSLP) in 1990, now merged with Eurospeech into the INTERSPEECH series. Dr. Fujisaki is an honorary member of ISCA, an honorary member of the Acoustical Society of Japan, a fellow of the Acoustical Society of America, a fellow of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers, an inaugural fellow of ISCA, a life member of IEEE and of the Information Processing Society of Japan, a member of the Engineering Academy of Japan, and a corresponding member of the Göttingen Academy of Sciences. He has received a number of awards including the Distinguished Paper Awards both from the Institute of Electrical Engineers of Japan and from the Institute of Electrical Communication Engineers of Japan (1968), the Distinguished Achievement Award from the Institute of Electrical Communication Engineers of Japan (1973), the Meritorious Service Award from the IEEE Acoustics, Speech, and Signal Processing Society (1988), the Distinguished Service Award from the Acoustical Society of America (1988), the Third Millennium Medal from the IEEE (2000), the Medal for Significant Scientific Achievement from ISCA (2008), and the Medal for Exceptional Service from ISCA (2015). He was also named Person of Merit in Science and Technology by the Mayor of Tokyo (1989). His research interests are in languages, processing of language (both spoken and written) by humans and machines, as well as in human and artificial intelligence, with special emphasis on modeling. His works include a model of language use, a model of the cognitive processes in speech sound identification/ discrimination (the "dual channel model"); and a model for the process of fundamental frequency control in speech (the "command-response model", or more often the "Fujisaki model").