Site news

Информација за објавување на веб стајтот на ФЕИТ и на е-курсеви

 
Picture of e-kursevi admin
Информација за објавување на веб стајтот на ФЕИТ и на е-курсеви
by e-kursevi admin - Wednesday, 8 June 2016, 4:05 PM
 

Хумболт и ДААД клубот-Македонија, здружение кое ги обединува 
поранешните стипендисти на престижните германски фондации за научна 
соработка и академска размена „Александар фон Хумболт“ и ДААД, 
организира трибина со наслов „Хумболт и ДААД-фондациите: успешни 
приказни во Македонија“. Трибината ќе се одржи во Салата за состаноци на 
ФЕИТ на 9 јуни 2016 година со почеток во 10 часот