Site news

Информација за објавување на веб стајтот на ФЕИТ и на е-курсеви

Информација за објавување на веб стајтот на ФЕИТ и на е-курсеви

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Хумболт и ДААД клубот-Македонија, здружение кое ги обединува 
поранешните стипендисти на престижните германски фондации за научна 
соработка и академска размена „Александар фон Хумболт“ и ДААД, 
организира трибина со наслов „Хумболт и ДААД-фондациите: успешни 
приказни во Македонија“. Трибината ќе се одржи во Салата за состаноци на 
ФЕИТ на 9 јуни 2016 година со почеток во 10 часот