Site news

Потреба од студенти-демонстратори за предметите Математика 1 и Математика 3

 
Picture of e-kursevi admin
Потреба од студенти-демонстратори за предметите Математика 1 и Математика 3
by e-kursevi admin - Friday, 23 September 2016, 2:12 PM
 

Институтот за математика и физика има потреба од 8 студенти-демонстратори
на предметите Математика 1 и Математика 3.

Студентите треба да ги исполнуваат следниве критериуми:
-Да имаат просечна оценка барем 8.
-Да имаат положено Математика 1 и Математика 3 (математика за компјутерско инженерство).
-Да имаат просечна оценка од математичките предмети барем 9.

Заинтересираните кандидати може да се пријават на e-mail:vesnaa@feit.ukim.edu.mk
најдоцна до среда(28.09.2016) до 12 часот.