Site news

СКЕЕОР 2016 продолжување на рок

СКЕЕОР 2016 продолжување на рок

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани студенти,

Поради пројавената заинтересираност за конферецнијата, роковите за пријавување на учество се продолжени. Пријавувањето на трудови може да се изврши до 20.10.2016, а поднесувањето на целосниот труд до 31.10.2016.

Четвртата по ред „Студентска конференција енергетска ефикасност и одржлив развој - СКЕЕОР“ ќе се одржи во периодот од 24ти до 26ти ноември под покровителство на Факултетот за електротехника и информациски технологии-Скопје, во соработка со македонската секција на IEEE и Мако Сигре.

Ги покануваме сите студенти , дипломци и постдипломци , да учествуваат со труд на некоја од темите на фокус на конференцијата .

За подетални информации и пријавување, посетете ја веб страната на конференцијата http://skeeor@feit.ukim.edu.mk/