Site news

Потсетување - заверката на летниот

 
Picture of e-kursevi admin
Потсетување - заверката на летниот
by e-kursevi admin - Monday, 28 May 2018, 1:23 PM
 

Почитувани колеги,

Заверка на летниот семестар од учебната 2017/2018 го­дина од прв циклус на студии ќе се врши до 30.5.2018 година.

Студентите кои нема да ја реализираат заверката на се­ме­старот до 30.5.2018 година, истото ќе можат да го направат при уписот на зимскиот семестар за учебната 2018/2019 со соодветен надомест.