Site news

Потсетување - заверката на летниот

Потсетување - заверката на летниот

by e-kursevi admin -
Number of replies: 0

Почитувани колеги,

Заверка на летниот семестар од учебната 2017/2018 го­дина од прв циклус на студии ќе се врши до 30.5.2018 година.

Студентите кои нема да ја реализираат заверката на се­ме­старот до 30.5.2018 година, истото ќе можат да го направат при уписот на зимскиот семестар за учебната 2018/2019 со соодветен надомест.