Site news

Потсетување од службата за студентски прашања

Потсетување од службата за студентски прашања

од e-kursevi admin -
Број на одговори: 0

Почитувани колеги,

- Пријавување на испити за августовско/септемвриската испитна сесија е до (петок) 6.7.2018 година
- Августовско/септемвриската испитна сесија ќе започне од 29.8.2018 и ќе трае до 21.9.2018 година
- Уписот на зимскиот семестар за академската 2018/2019 година е од 18.9 до 21.9.2018 година
- Почетокот на зимскиот семестар во академската 2018/2019 година е од 1.10.2018 година.